Lietošanas noteikumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Noteikumos un nosacījumos lietotie termini

 

Pārdevējs-  SIA HEAVENLY MEADOWS reģistrācijas nr. 40203349705, juridiskā adrese- Līvānu novads, Līvāni, Lāčplēša iela 15-35, LV-5316, tālrunis +371 25 614 990, e-pasts www.debesuplavas@gmail.com.

Patērētājs- fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs- persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece- jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs- persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti- Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Lietošanas noteikumi- Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas- Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne- Pārdevēja interneta vietne  www.debesuplavas.lv;

Puses- Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi- šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

 

Vispārīgie noteikumi

 

 1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
 2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
 3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
 4. Tā kā e-veikalā www.debesuplavas.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
 5. E-veikalā www.debesuplavas.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 6. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
 7. Pasūtāmo preču attēli un krāsa var nedaudz atšķirties no saņemtās Preces, jo produkti ir organiski vai ražoti no dabīgiem materiāliem, kā dēļ to forma ir unikāla un var nebūt simetriska (piemēram, pogām), kā arī fotogrāfijās citreiz ir grūti attēlot patieso produkta krāsu.
 8. Ja e-veikalā pasūtītā prece ir pēc fakta tomēr ir izpirkta un nav pieejama e-veikala noliktavā, tad pārdevējs ir tiesīgs atcelt trūkstošās preces pasūtījumu, piedavāt tās vietā citu preci vai atgriezt naudu par šo neesošo preci.

 

Atteikuma tiesību izmantošana

 

Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs izmanto Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu. 

PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Taču www.debesuplavas.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, kā arī Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem un individuāla pasūtījuma vai Prece ir nepārprotami personalizēta, piemēram, ja audums tiek nogriezts no vesela ruļļa vai tā atlikuma atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Audumi, kas nogriezti saskaņā ar pircēja pasūtīto daudzumu, netiek pieņemti atpakaļ, jo ir uzkatāmi par personalizētiem. Audumi un citas preces, kas ir iegādātas "IEPRIEKŠPASŪTĪŠANĀ", ir uzkatāmas par personalizētām un pasūtītām speciāli priekš pircēja, un netiek pieņemtas atpakaļ.

Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā- "Ausmas", Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā, bez lietošanas pazīmēm un defektiem.

 

“Debesu Pļavu” tiesības, atsakoties no pasūtījumiem

 

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja:

 • Pasūtītājs savlaicīgi neapmaksā rēķinu;
 • Pasūtītājs savlaicīgi neizņem produktus;
 • Pasūtītā prece noliktavā ir beigusies.

 

Piegāde

 

Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no saņemšanas veidiem:

 • Pasūtītā prece tiek saņemta ar Omniva pakomātiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā;
 • Pasūtītā prece tiek saņemta ar Omniva- kurjeru līdz jūs norādītās adreses durvīm.
 • Pasūtītā prece tiek saņemta ar DPD vai Omniva kurjeru uz citām Eiropas valstīm.

Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā. Steidzamas piegādes gadījumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski. Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā.

 

Apmaksa

 

Preces apmaksa ir veicama ar bankas (internetbankas) pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma noformēšanas un apstiprināšanas Jūs saņemsiet rēķinu no mūsu firmas uz Jūsu norādīto e-pastu. Veicot apmaksu „piezīmēs” ir jānorāda rēķina numurs. Apmaksas termiņš ir 3 dienas no rēķina saņemšanas brīža, pretējā gadījumā, rēķins tiks automātiski anulēts. Jūs veicat naudas pārskaitījumu uz mūsu norādīto norēķinu kontu un pēc naudas ienākšanas mūsu kontā, Jums tiks sagatavota prece un nodota piegādei vai paziņots ar e-pastu par preces saņemšanas uz vietas mūsu birojā. Līdz naudas līdzekļu saņemšanai, pasūtītā prece tiek rezervēta noliktavā uz 3 dienām.

 

Strīdu risināšana un citi noteikumi

 

Strīdus, kas radušies starp Pasūtītāju un Pārdevēju saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi ar E-veikala starpniecību, risina sarunu ceļā.

Šajos noteikumos atsevišķi neatrunātajos jautājumos vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem Normatīvajiem aktiem.